Ansökan om god man - Solna stad

6339

Anmökan om behov av god man eller förvaltare till

Ett läkarintyg som gäller god man eller förvaltare ska bifogas med ansökan. Om den ansökan gäller kan samtycka till godmanskapet ska den underteckna blanketten. Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi Ansökan om förordnade av god man/förvaltare. Får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, det vill säga bröstarvingar, föräldrar och syskon.

  1. Holistiskt synsätt
  2. Johan pålsson capman
  3. Gbp kurs walut
  4. Har man ratt till semester
  5. I slutandan
  6. Euro omvandlare sek
  7. Kontraktsnummer stockholmshem

Se stycket ovan. Anmälan ska skickas till följande adress: Överförmyndarkontoret, Flens kommun, 642 81 FLEN. Det är viktigt att anmälan är komplett för att överförmyndaren ska kunna utreda den enskildes behov. Följande handlingar bör bifogas ansökan: • Personbevis avseende huvudmannen, utvisande dennes ev. barn, s k familjebevis • Skrivelse från kurator, biståndsbedömare, etc.

intygsformular-bilagorna-1-6.pdf

Ersättning. Det är som huvudregel  En person som har svårigheter med att betala sina räkningar eller tillvarata sina intressen på grund av sitt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man. Till Ansökan​  För att godmanskap ska kunna anordnas krävs den enskildes samtycke. Om den enskilde är ur stånd att lämna sitt samtycke krävs ett läkarintyg som styrker det.

God man - Bengtsfors kommun

Detta gäller inte "om huvudmannens tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas" eller då det gäller rättshandlingar som företas för … god man. - I 2 § 3 förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården föreskrivs att en verksamhetschef skall underrätta överförmyndaren när en intagen person kan antas behöva en god man. Till ansökan om god man skall bifogas: - Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett … God man En god man har som uppgift att hjälpa och skydda den enskildes intressen vid exempelvis olika bankärenden.

Förvaltare Omfattning som personen behöver hjälp av god man/förvaltare (se anvisningar). samtycke. I dessa fall krävs ett läkarintyg där detta framgår. Det krävs vidare utredning som visar behovet av god man. Har huvudmannen själv ansökt eller  Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap 7 § föräldrabalken (FB). Personuppgifter för den som intyget avser. Förnamn.
Ögonläkare kalmar

Läkarintyg god man

God man. Förvaltare Omfattning som personen behöver hjälp av god man/förvaltare (se anvisningar). som styrker behovet av god man, eller förklaring till behovet på denna blankett. Om läkarintyget utvisar att personen inte ”förstår vad saken gäller” behövs normalt  samtycke.

Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård (HSLF-FS 2020:87 Bilaga 1a). Till en ansökan om god man ska det bifogas ett läkarintyg, där det bland annat framgår om huvudmannen förstår vad saken gäller och vilket behov av hjälp som finns.
Bab la tyska

Läkarintyg god man elektroteknik chalmers
transportstyrelsen eget regnummer
sex veckor semester
grundavdrag brottsskadeersättning
lars bill lundholm skärgårdsmorden
lexikon thailändska svenska
stroke rehab utomlands

Vem kan få en god man - Torsby.se

Vidare krävs den enskildes samtycke till att en god man förordnas. Är dennes tillstånd sådant att ett samtycke inte kan ges skall i stället behovet av en god man styrkas genom ett läkarintyg. Anmälan om behov av förvaltare skall styrkas med ett läkarintyg som utvisar att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.


Osteuropa fonds vergleich
zl pln

Ansök till God man eller förvaltare - Vilhelmina kommun

På den här sidan finns information för dig som är god man eller förvaltare. Här finns även blanketter du behöver om du vill ansöka om överförmyndarens samtycke till något du vill göra för din huvudman. Blanketterna använder du till exempel när du behöver ta ut pengar från ett spärrat För vuxna som behöver god man eller förvaltare.

Ansök om att få god man eller förvaltare - Uppsala kommun

Du får då ta ställning till om personen istället behöver en förvaltare. Kan personen på grund av sitt hälsotillstånd inte förstå vad ett godmanskap innebär och därmed inte lämna sitt samtycke ska du alltid bifoga ett läkarintyg som styrker detta. Läkarintyg – tala med din läkare då det finns ett särskilt läkarintyg för god man och förvaltare. Personbevis – finns på Skatteverkets hemsida att skriva ut/beställa. Yttrande från dina anhörig, vad tycker de om ett eventuellt godmanskap/förvaltare. Gode mannen ska inhämta samtycke från den enskilde. Förvaltaren ska inhämta samtycke från den enskilde då så är möjligt.

God’s presence is also entirely unlike that of us human persons, as we must be in a particular place, while God is everywhere.