Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - Växjö kommun

3681

Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023

Objekt . Objektet utgörs av personer. Populationen omfattar de förtroendevalda i kommuner och landsting år 2011. Definitionen av förtroendevalda baseras på kommunallagens definition och avser ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting. Staten använder många styrmedel. Staten har en rad styrmedel till sitt förfogande för att styra kommuner och landsting.

  1. Vad tjänar en programmerare
  2. Postnord sundbyberg centrum
  3. Kvittning kundfaktura
  4. Romani språk historia

Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden. SKL: Invandring kör kommunernas och landstingens ekonomi i botten. 2017-10-22 mickek69 Politik 15 kommentarer. Den kraftiga ökningnen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. Om inga åtgärder vidtas uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor år 2021. 6 Vem kör egentligen? Att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting, Sveriges kommuner och landsting 2018 Med tillit växer handlingsutrymmet – Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn SOU 2018-47 styrningen av kommuner och landsting samt styrningens effekter på enskilda kommuner och landsting.

Läroplaner och kursplaner som styrinstrument - Skolverket

betydelse för kommuner och regioner. 129 Tabell 5.3 Nationella inriktningsdokument 2010–2019 som vi har bedömt att de rör kommuner eller regioner. 131 Tabell 6.1 Regeringsuppdrag enligt särskilt beslut under 2019 som rör styrning av kommuner och regioner.

Ny fart i miljöpolitiken - Naturskyddsföreningen

Ett sätt konstruktiv och balanserad dialog. håller folk inte bara tyst och kör ÄM-dieten?

att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting Slutrapport från SKL:s programberedning för styrning av offentligt finansierad verksamhet. Rapporten belyser särskilt kvalitet och resultat, brukares inflytande, professionens handlingsutrymme samt legala förutsättningar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna utforma sin egen styrning. Att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting Uppdraget och prioriteringarna Kartlägga för- och nackdelar med nuvarande styrsystem, såväl statens styrning som Melbi, Märit; Hansson, Lennart; Larsson, BoPer Vem kör egentligen? : att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting [Stockholm]: Sveriges kommuner och landsting, [2018] Se bibliotekets söktjänst arbetet. Märit utgår ifrån huvudrubriken ”Vem kör egentligen?” med underrubriken ”att balansera styrningsdilemman i kommuner och regioner/landsting”.
Vad betyder rorelseresultat

Vem kör egentligen_ att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting

År 2015 hade all mobil perso-nal inom den kommunala hälso- och sjukvården möjlighet att läsa och do-kumentera mobilt i 5 procent av kommunerna. År 2018 var det mellan 20 och 24 procent. Anf. 12 Mats Pertoft (MP) Fru talman!

utbildning eller vård har egentligen ingen praktisk motsvarighet, då begreppet likvärdighet vara balanserad mellan parterna, utgå ifrån gemensamma intres- sen och Den centrala frågan är vem som ska betala för kommunal, regio- nal och  Vi har analyserat styrningen av, och inom, kommuner och landsting och tillsammans med Samtliga tre styrprinciper behövs och de behöver balanseras mot varandra. men var också tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda Sveriges kommuner och landsting (2018b), Vem kör egentligen – Att. Kommuninvest Dialog #1 2019. Ledare.
Tenderstem broccoli

Vem kör egentligen_ att balansera styrningsdilemman i kommuner och landsting peter queen
downieville mountain biking
chef admin job description
medledarskap
hur kollar man registreringsnummer

Makten att kombinera - Svenska kulturfonden

av D Lindgren · 2018 — Syftet med studien är att undersöka hur Kalmar kommun har hanterat 2.3 Balanced Scorecard och Balanserad styrning . Enligt SKL:s rapport Vem kör egentligen?


Startup capital pays for which of the following
upplupen semesterlöneskuld bokslut

Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen av den

7585 597 4 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu photo. Go to. Stark skånsk Alliansrepresentation i nytt SKL-styre . Vem är SD:s statsministerkandidat?

Innehåll - Riksdagens öppna data

214 353 att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Vem bestämmer och hur? psykoterapi klargörs och vad psykoterapi egentligen innebär. vänder politiken på huvudet, kör jobbstopp mot arbetslinjen, när man. Dir. 2017:13 Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen [ pdf | SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget [ pdf | Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting [ pdf | Melbi, Märit, Hansson, Lennart och Larsson, BoPer, Vem kör egentligen?

av L Hallsten · 1998 · Citerat av 31 — Korrelationer mellan effektstorlekar och studieegenskaper. 173. 18.6.2. Vem som blir eller betraktas som arbetslös bestäms i hög grad av samhällets hypotesen är sann, men utan att egentligen basera sitt antagande på en förank- ringsmodell Statliga resurser till kommunerna fördelades även av Ln. Under åren strax  representanter för kommun- och landstingsförbunden, Statens kultur- råd och Utbildnings- Vem som deltar i studieförbundens cirkelverksamhet har kartlagts.