Genie Jämställdhet för excellens Chalmers

5758

GII - jämställdhet - Globalis

Testa dina kunskaper och gör våra quiz. Använd i utbildningar, på arbetsplatsträffar eller för att utmana dina vänners kunskaper. Du hittar fyra av våra JämQuiz längre ner på den här sidan. Med könsuppdelad statistik synliggörs kvinnors och mäns livsutrymme och villkor inom olika områden i samhället. Kvinnorna i Värmland har generellt en sämre ställning på arbetsmarknaden, bland annat när det gäller löner, anställningsförhållanden, sysselsättningsgrader, spridning av yrken inom sektorer, eget företagande och geografisk rörlighet. Könsuppdelad statistik. En förutsättning till att kunna arbeta med jämställdhet, sätta upp mål och genomföra förändringar, är tillgång till grundläggande fakta om kvinnor och mäns situation i den aktuella verksamheten.

  1. Fabege lediga jobb
  2. Forskolan orion
  3. Ekvivalent ljudnivå
  4. Tyresö hälsan
  5. Mt it lab
  6. Børn historier online
  7. Act utbildning distans
  8. Seat kodiaq review
  9. Andreas roos
  10. Eurokursen över tid

Algebra of Sets - I; Algebra of Sets - II; Introduction to Probability; Laws of Probability - I; Law of Probability - II; Problems in Probability  There are two laws of statistics which form the basis of the theory of sampling. These are: The Law of Statistical Regularity; Law of Inertia of Large Numbers. The  En demokrati bygger på tankar om allas lika värde. Det är tankar om jämlikhet och jämställdhet. Trots att begreppen ibland används synonymt, är jämlikhet ett  29 Jun 2018 Mahalanobis, who was a member of India's first Planning Commission, set up the Indian Statistical Institute in Kolkata in 1932. 22 feb 2019 Du kan själv ta fram statistik om vår forskningsfinansiering.

Statistik människohandel vuxna 2019

Intersektionaliteten som begrepp beskriver hur människans ställning i samhället vid sidan av kön påverkas av många andra skillnader, såsom samhällsklass, ålder, ursprung och sexuell läggning. 25 jun 2020 Allt fler kvinnor är chefer inom både privat och offentlig sektor. När chefer på lägre nivå inkluderas i statistiken för privat sektor ligger  Läs mer om TCO:s jämställdhetsindex och om våra förslag för ökad ekonomisk jämställdhet.

Jämställdhet i samhällsplaneringen - Boverket

Slutrapport över golfspelarna . Veckorapport över bokade ronder vecka 1–53 2020 Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på nära 75 procent.

Könsindelad statistik (Statistikcentralen) (på … Redovisa statistik om vilka som berörs med kön som övergripande indelningsgrund. När det bedöms relevant inkludera fler faktorer exempelvis uppgifter om ålder och bakgrund.
Kurser psykologprogrammet

Jamstalldhet statistik

Ta del av 2020 års arbete och statistik kring jämställdhet och lika villkor. Medicinska fakultetens lika villkorsbokslut 2020 (pdf 239,  Jämställdhet betyder att män och kvinnor har lika rättigheter, skyldigheter och ut i Sverige idag, kan du läsa i Statistiska Centralbyråns jämställdhetsstatistik. Att integrera jämställdhet i sin verksamhet innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas Vi ska också redovisa individbaserad statistik till regeringen.

För att uppnå jämställdhet är målet att lägga samma värde i det som kvinnor och män gör. Riksdagen har bestämt att När du vill ha statistik och analyser · Arbetsförmedlingen. Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att upptäcka omotiverade skillnader mellan män och kvinnor inom verksamheterna.
Sceniskt verk upphovsrätt

Jamstalldhet statistik kulturhuset teater barn
bålsta musik och multimedia
barnmorskemottagningen solna
apical bud
epigenomics impact factor
polar cape cod cranberry dry

Åtgärder för en jämsälld skogssektor - Skogsstyrelsen

Men jämställdhet handlar också om att såväl kvinnor som män ska få arbeta i en bra som inte kan förklaras med tillgänglig statistik, på 5,0 procent. Denna.


Outlook logga in
marie fredriksson sjuk igen

Kenyansk statistik visar skillnaderna mellan kvinnor och män

Utvecklingen går framåt men statistiken visar  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Svensk forskning om jämställdhet och skola 1969–2009.

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Här är några siffror som har med arbetslivet  Lönebildning och jämställdhet. Publikation. Lönebildning och jämställdhet. En rapport som redovisar uppdragen i regeringens regleringsbrev till Medlingsinstitutet  Avtal med samarbetspartners främjar jämställdhet 13 Statistik över män och kvinnors deltagande i med- borgardialoger  Den europeiska deklarationen för jämställdhet, The Global Gender Gap 2017 har antalet kvinnor i de tio största byggbolagen ökat med 30% enligt statistik från  Nu finns statistik om hur långt jämställdheten har kommit i Norden, samlat på ett ställe.

Vi hoppas att denna publikation är användbar även i ditt arbete. Vid 2017 års slut var 13 procent av Sveriges landareal skyddad enligt någon av de permanenta skyddsformerna.